• Dirigent: Igor Dohovič - igor@dohovic.com
  • Mail: musica.iuvenalis.web@gmail.com
  • Telefón: +421 905 215 828
  • Fax: +421 55 62 531 12

2% z dane


2% z daní pre musicu Iuvenalis

Dovoľte nám, aby sme sa Vám v mene Sláčikového orchestra MUSICA IUVENALIS poďakovali za Váš príspevok formou 2% dane v minulých rokoch. Obraciame sa na Vás s prosbou o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku. Radi by sme Vás tiež poprosili, ak by ste o niekom v okolí vedeli, že by rád podporil umelecko-koncertnú činnosť mladých ľudí – amatérov, veľmi by nás to potešilo.


Dovoľte nám Vás zároveň upozorniť a poprosiť, že vzhľadom na administratívnu chybu pri zverejňovaní použitia prijatých 2% ( výmena rokov 2015 a 2016) a dočasnom pozastavení možnosti príjimať dary, Vás prosíme zaslať podporu pre náš orchester na organizáciu, ktorej údaje sú uvedené v priloženom tlačive. S touto organizáciou roky úzko spolupracujeme a na základe tejto spolupráce nás dokáže priamo podporiť prijatými prostriedkami.

Za Vašu priazeň a ochotu vopred veľmi ďakujeme.

Formulár pre poukázanie 2% z daní si môžete stiahnuť tu.